• Dina Lerner

בין התווים, תו יסקין בתכנית הבוקר של פאולה וליאון סוכות 2019

פסטיבל המוזיקה של קניון עיר ימים נתניה בהשתתפות: תו יסקין, שיר אמסלם.